Плевен

Местният портал на Плевен

Врътко-Каврътко


Описание: Врътко-Каврътко се върти и стреля и има една цел да стигне светещото кръгло нещо

Инструкции: Връткане със стрелките и стрелба с шпацията